Belanghebbendenoverleg Inzichtennota

Brede groep aan belanghebbenden

Het belanghebbendenoverleg richt zich tot de brede groep van belanghebbenden die (actief) deel uitmaken van het Complex Project Viaduct Gentbrugge. Hiertoe behoren zowel burgerbewegingen, thematische experten als bovenlokale en lokale administraties en politieke belanghebbenden.

Verkenningsfase: stap 3

In stap 3 van de verkenningsfase verwerken we de verzamelde inzichten uit de Potentiescan (stap 1) en het onderzoek aan de hand van Verkenningsscenario’s (stap 3) tot een heldere probleemstelling en bijhorende project- en procesdoelstellingen. Dit wordt uitgeschreven in de inzichtennota.

Daarnaast wordt samen met de belanghebbenden een samenwerkingsstructuur uitgewerkt voor een eventuele onderzoeksfase. Die wordt neergeschreven in de procesnota.

Beide nota’s vormen de basis voor de mogelijke startbeslissing van de Vlaamse Regering.

Vier projectdoelstellingen en vier procesdoelstellingen

Dit overleg ging digitaal door omwille van de toen geldende maatregelen tegen COVID-19.

Het overleg vatte aan met een toelichting over de rapportage. Er werd gekozen om te werken met vier boekdelen.

 1. Een inleidend boekdeel met informatie over de procedure en de methode van de verkenningsfase.
 2. Een tweede boekdeel, de Potentiescan met de analyse van de eerste maanden.
 3. Een derde boekdeel met de inzichten die volgden uit het onderzoek van de verkenningsscenario’s.
 4. Een vierde concluderend boekdeel met enerzijds de Inzichtnota die de probleemstelling, de project- en procesdoelstellingen beschrijft, en anderzijds de Procesnota die een voorstel bevat voor de verdere samenwerking.

Na de toelichting over de rapportage in het algemeen werd stilgestaan bij boek vier. Deelnemers aan het overleg konden hun reflecties delen op de geformuleerde probleemstelling, de project- en procesdoelstellingen. De gegeven feedback werd verwerkt tot een verfijnde versie.

Naar aanleiding van dit belanghebbendenoverleg werd afgesproken om tijdens de kerstperiode (24/12-6/1) de mogelijkheid te geven aan alle belanghebbenden om de integrale boekwerken door te nemen en feedback over te maken aan het studieteam.

Uiteindelijk kwamen na overleg vier projectdoelstellingen tot stand:

 • Continu├»teit van doorstroming op Europees en Vlaams niveau
 • Duurzaam en geconnecteerd stadsregionaal mobiliteitssysteem
 • Leefbare omgevingen
 • Groene en blauwe landschappen verbinden en versterken

Daarnaast werden ook vier procesdoelstellingen geformuleerd die de basis vormen van het voorstel voor de verdere samenwerkingsstructuur.

 • Gezamenlijk proces voor een ge├»ntegreerd project
 • Gezamenlijk project vanuit de doelstellingen
 • Interbestuurlijke samenwerking
 • Diversiteit van belanghebbenden

Meer informatie over de project- en procesdoelstelling kan u vinden in boek 4 van de rapportage.