Belanghebbendenoverleg Potentiescan

Terugkoppelmoment

Dit overlegmoment volgde op een overlegronde met verschillende groepen van belanghebbenden. Het onderwerp van de overlegronde was de Potentiescan. Dit document verzamelt en analyseert alle informatie van de eerste analysemaanden. Het laatste hoofdstuk bundelt de belangrijkste inzichten en toont de werkwijze voor de Verkenningsscenario’s (stap 2). 

Deze plenaire terugkoppeling naar alle deelnemers van de overlegronde had als doel de Potentiescan (stap 1) gezamenlijk af te ronden. Ook belanghebbenden die niet op één van deze voorgaande momenten aanwezig waren, konden aansluiten.

Verloop

Dit overleg ging digitaal door omwille van de toen geldende maatregelen tegen COVID-19.

Tijdens dit online overlegmoment legden we enkele belangrijke reflecties en discussiepunten over de Potentiescan en de Procesnota die in de verschillende overlegfora naar voren kwamen naast elkaar, gebundeld per thema. Op die manier kregen zowel wij als de belanghebbenden zicht op enkele convergenties, divergenties en zwaartepunten in de feedback op het studiemateriaal.

Hoe gaan we verder?

We beschouwen de Potentiescan als afgerond en gaan verder met de verworven inzichten en de verfijning uit de overlegronde voor de Verkenningsscenario’s.