Belanghebbendenoverleg Procesnota

Brede groep aan belanghebbenden

Het belanghebbendenoverleg richt zich tot de brede groep van belanghebbenden die (actief) deel uitmaken van het Complex Project Viaduct Gentbrugge. Hiertoe behoren zowel burgerbewegingen, thematische experten als bovenlokale en lokale administraties en politieke actoren.

Procesnota

Het onderwerp van dit overleg was de Procesnota. Dit document beschrijft de wijze waarop we tijdens de Verkenningsfase willen samenwerken met alle belanghebbenden.

Verloop van het overleg

Dit overleg ging digitaal door omwille van de toen geldende maatregelen tegen COVID-19.

Vóór het overlegmoment kregen deelnemers de kans om via informerende filmpjes voeling te krijgen met de uitwerking van het proces voor de Verkenningsfase. Ook was er de mogelijkheid om feedback achter te laten via een enquête.

Tijdens het online moment was er een toelichting over de inhoud van de nota: de proceslogica en de kritische succesfactoren van een goed proces, de verschillende overlegmomenten, hun samenstelling en mandaat, en het procesverloop met de regelmaat en hoeveelheid van de verschillende overlegmomenten.

Daarnaast stelden we ook een eerste versie van een afsprakenkader voor. Door afspraken te maken voor het proces streven we naar een ‘veilige ruimte’ waarin alle partijen in vertrouwen informatie kunnen delen.

Work-in-progress

Wij gaan met de feedback aan de slag om de procesnota en het afsprakenkader aan te passen, zodat ze deze documenten een gedragen basis kunnen vormen voor het gezamenlijk proces.