Belanghebbendenoverleg Verkenningsscenario’s II

Brede groep aan belanghebbenden

Het belanghebbendenoverleg richt zich tot de brede groep van belanghebbenden die (actief) deel uitmaken van het Complex Project Viaduct Gentbrugge. Hiertoe behoren zowel burgerbewegingen, thematische experten als bovenlokale en lokale administraties en politieke belanghebbenden.

Verkenningsfase: stap 2

In stap 2 van de verkenningsfase werken we aan verkenningsscenario’s voor het viaduct van Gentbrugge en het bredere onderzoeksgebied. Het belanghebbendenoverleg van 28 augustus spitste zich toe op de verkenningsscenario’s.  

Kruisbestuiving

Door de versoepeling in de maatregelen tegen COVID-19 kon dit belanghebbendenoverleg fysiek plaatsvinden in de vorm van een werksessie. 

Om de werksessie coronaproef te laten verlopen verdeelden we de aanwezigen in twee groepen. Elke groep bestond uit een mix van vertegenwoordigers van lokale en bovenlokale administraties, burgerbewegingen en andere thematische experten. De kleine groep en diverse samenstelling ervan resulteerde in een kruisbestuiving van inzichten en verrijkende vragen voor het onderzoek.

Verkenningsscenario’s vanuit extreme insteken

Het programma van de werksessie bestond uit drie delen. 

Het eerste deel bestond uit een presentatie die inzoomde op de rol van verkenningsscenario’s binnen de verkenningsfase: Waarom worden ze gemaakt? Hoe komen ze tot stand? Wat is hun impact/doorwerking? 

Tijdens het tweede deel stelden we enkele extreme of maximale insteken van de verkenningsscenario’s voor aan de belanghebbenden, vanuit de thema’s ruimte & leefbaarheid en mobiliteit & infrastructuur. 

In het derde deel formuleerden de deelnemers vragen en opgaven voor verder onderzoek. 

Ingezoomd: wat zijn verkenningsscenario’s?

In het derde deel formuleerden de deelnemers vragen en opgaven voor

Verkenningsscenario’s zijn ideeën over hoe de toekomst van het viaduct en de omgeving eruit zou kunnen zien. Wil dit zeggen dat wij reeds concrete oplossingen uitwerken voor het viaduct en het bredere onderzoeksgebied? Eigenlijk niet! 

De opdracht van de verkenningsfase is namelijk het formuleren van projectdoelstellingen. We gebruiken de verkenningsscenario’s om die projectdoelstellingen te identificeren en aan te scherpen. De verkenningsscenario’s moeten dus vooral het denkproces en de dialoog voeden. Er moeten geen keuzes gemaakt worden of compromissen gesloten worden. 

We vertrekken daarom vanuit extreme of maximale ideeën. We willen leren welke meerwaarde of minwaarde ze kunnen brengen. Bijvoorbeeld: Wat zijn de opportuniteiten of knelpunten als we kiezen voor een maximaal landschap? Wat betekent dit dan voor de bereikbaarheid, voor de leefbaarheid, voor wonen, voor … 

De inzichten die we via de verkenningsscenario’s verzamelen kunnen zowel kwantitatief als kwalitatief zijn. 

Uitgezoomd: hoe komen de verkenningsscenario’s tot stand?

 • We werkten verder op de inzichten en de projectwaarden uit de potentiescan
  > Via Kiemen voor transitie
 • We gingen in dialoog met belanghebbenden over plekken en mobiliteitsstromen 
  > Via Belanghebbendenoverleg 8/7
 • We deden inspiratie op via bestaande referentieprojecten en de evaluatie van deze projecten door belanghebbenden
  > Via Zomerse Inspiratie 
 • We werkten samen met belanghebbenden aan extreme insteken voor de thema’s 
  • Ruimte & Leefbaarheid
  • Mobiliteit & Infrastructuur

Hoe gaan we verder?

In een volgende stap zullen we de extreme insteken van mobiliteit & infrastructuur en ruimte & leefbaarheid op elkaar leggen. We willen leren hoe ze elkaar kunnen versterken of verzwakken. 

Tijdens de cocreatieweek zullen we inzetten op het resultaat van deze oefening om de projectdoelstellingen en vraagstelling verder te verfijnen.