Belanghebbendenoverleg Verkenningsscenario’s I

Brede groep aan belanghebbenden

Het belanghebbendenoverleg richt zich tot de brede groep van belanghebbenden die (actief) deel uitmaken van het Complex Project Viaduct Gentbrugge. Hiertoe behoren zowel burgerbewegingen, thematische experten als bovenlokale en lokale administraties en politieke actoren.

Verkenningsfase: stap 2

Dit moment luidde de start van de tweede stap van de Verkenningsfase van het Complex Project in. Gedurende deze stap werken we samen met de belanghebbenden aan Verkenningsscenario’s voor het viaduct Gentbrugge en het bredere onderzoeksgebied.

Kruisbestuiving

Door de versoepeling in de maatregelen tegen COVID-19 kon dit belanghebbendenoverleg opnieuw fysiek plaatsvinden in de vorm van een werksessie.

De werksessie was opgedeeld in verschillende sessies en verschillende werktafels, zodat aan elke werktafel een groep van min of meer vijf belanghebbenden kon deelnemen. Elke groep bestond uit een mix van vertegenwoordigers van lokale en bovenlokale administraties, burgerbewegingen en andere thematische experten. De kleine groep en gemengde samenstelling liet een kruisbestuiving van inzichten toe.

Via voorbeelden, via plekken en via stromen

Eén van de drie werktafels, Via voorbeelden, had als opzet om de globale methodiek van de Verkenningsfase verder tastbaar en beheersbaar te maken voor de belanghebbenden. Deze methodiek spitst zich toe op een waardencirkel. De waardencirkel is een instrument dat de ambitie ‘beter dan de status quo’ bespreekbaar en evalueerbaar maakt aan de hand van een aantal vooropgestelde projectwaarden. Aan deze werktafel werd de waardencirkel ingezet om bestaande referentieprojecten te evalueren, en op basis daarvan de waardencirkel aan te vullen met enkele parameters. Zo krijgen de belanghebbenden beter vat op de methode en kunnen ze hier uiteindelijk zelf mee aan de slag gaan. 

De twee andere werktafels zetten in op het verzamelen van voor de verkenningsscenario’s. Deze verkenningsscenario’s hebben geen projectstatus maar dienen louter om het onderzoek naar de probleemstelling en projectdoelstellingen te voeden.

Bij Via plekken konden deelnemers gezamenlijk via een maquette korte-termijnacties, ruimtelijke interventies en tijdelijke programma’s toewijzen aan specifieke plekken. Deze acties hebben als doel de leefbaarheid in het gebied te vergroten op korte termijn, zonder het project op lange termijn te hypothekeren, maar hier juist naartoe te werken. Bij Via stromen keken deelnemers samen naar verschillende hypotheses voor alternatieve verkeerstromen.

Hoe gaan we verder?

Tijdens de zomer werken we verder op de inzichten die we tijdens de werksessie verzamelden. We verfijnen onze methodiek van de waardencirkel en nodigen belanghebbenden uit hetzelfde te doen met het zomerboekje Via Zomerse Inspiratie.

Daarnaast werken we de verkenningsscenario’s verder uit, met een focus op plekken en stromen, op basis van de input die we verzamelden tijdens de werksessie. Aan het einde van de zomer koppelen we dit work-in-progress terug naar de brede groep van belanghebbenden. Tijdens een werksessie op 28/8 willen we de projectdoelstellingen aan de hand van de verkenningsscenario’s verder richting te geven.