Inloopsessie Potentiescan

Brede groep aan belanghebbenden

De inloopsessie volgde op het ambtelijk en politiek forum. Waar de overlegfora zich richtten naar een specifieke groep aan belanghebbenden wilden we de Potentiescan ook toelichten aan de brede groep aan belanghebbenden – burgerbewegingen en thematische experten – om zo ook hun reflecties op het document te kunnen capteren.

Potentiescan

Het onderwerp van dit overleg was de Potentiescan. Dit document verzamelt en analyseert alle informatie van de eerste analysemaanden. Het laatste hoofdstuk bundelt de belangrijkste inzichten en toont de werkwijze voor de Verkenningsscenario’s (stap 2). 

Tentoonstelling van Potentiescan

Alle belanghebbenden konden zich inschrijven om een kleine tentoonstelling met materiaal van de potentiescan individueel te bezichtigen. De tentoonstelling legde de focus op het laatste hoofdstuk van de Potentiescan: de taxonomie van inzichten met de verkenningsvragen en kiemen voor transitie, de waardencirkel en de geïllustreerde kaart van het onderzoeksgebied. Het volledige document kon ook ter plaatse geraadpleegd worden.

Belanghebbenden konden hun reflecties of vragen rechtstreeks aan het studieteam overmaken. Na enkele online momenten zorgde dit fysieke moment opnieuw voor een meer diepgaande vorm van dialoog. Daarnaast konden alle belanghebbenden ook hun bedenkingen achter laten via een gerichte vragenlijst.