Politiek Forum

Politieke belanghebbenden

Het politieke forum is een overlegmoment voor belanghebbenden die het representatieve democratische bestel vertegenwoordigen. We brengen de opdrachtgevers op Vlaams niveau samen met een politieke vertegenwoordiging vanuit de lokale besturen van de Stad Gent, de gemeente Destelbergen, de gemeente Melle en de gemeente Merelbeke.

Reflectiemoment

Het politiek forum vervult een rol als moment van reflectie op het geleverde werk. Het forum zet niet in op het verzamelen of creëren van nieuwe informatie en kennis, maar op het aftoetsen van studiewerk bij de betrokken politieke actoren. Op die manier peilen we naar het politieke draagvlak van het studiemateriaal.

Potentiescan

Het onderwerp van dit overleg was de Potentiescan. Dit document verzamelt en analyseert alle informatie van de eerste analysemaanden. Het laatste hoofdstuk bundelt de belangrijkste inzichten en toont de werkwijze voor de Verkenningsscenario’s (stap 2). 

Verloop van het overleg

Dit overleg ging digitaal door omwille van de toen geldende maatregelen tegen COVID-19.

Vooraf werd aan de leden van het forum gevraagd het hele document door te nemen en feedback achter te laten via een gerichte vragenlijst. Dit liet ons toe tijdens het online forum in te zetten op een bespreking van die onderdelen van de potentiescan die vooral voor het verdere verloop van de Verkenningsfase van belang zijn: de kiemen voor transitie en de waardencirkel. Daarnaast werd ook het integrale document nog eens doorgenomen, volgens de drie thema’s ruimte en leefbaarheid, mobiliteit en infrastructuur en proces en belanghebbenden.

Politiek draagvlak

De gezamenlijke reflectieoefening met de aanwezige politieke belanghebbenden liet ons toe zicht te krijgen op het politieke draagvlak voor het studiemateriaal in het algemeen, en de methode van de waardencirkel en de manier waarop deze aansluiten bij beleidskeuzes specifiek.