Slotmoment verkenningsfase

Op 17 maart 2021 vond het slotmoment van de verkenningsfase van het Complex Project Viaduct Gentbrugge plaats.

Tijdens het slotmoment blikten we terug op het gelopen traject. Ook stonden we stil bij de mogelijke volgende stappen en de inzichten uit de verkenningsfase die daarvoor relevant zijn. 

We sloten af met een video die een overzicht brengt van het afgelopen jaar.