Start onderzoeksfase complex project viaduct Gentbrugge

Hero pagina

Samen met de Gouverneur van Oost-Vlaanderen nodigen we je graag uit voor de kick-off van de onderzoeksfase voor het complex project viaduct Gentbrugge.

We maken er kennis met het nieuwe studieteam dat de onderzoeksfase tot een goed eind zal brengen, en gouverneur van Oost-Vlaanderen, Carina Van Cauter, geeft een toelichting bij de projectdoelstellingen. Aansluitend volgt een eerste werksessie waarin we tot een aanzet van het ambitiekader willen komen.

Wat voorafging

Na de recente renovatiewerken aan het viaduct Gentbrugge denkt de Vlaamse overheid al na over een toekomstvisie voor het viaduct en de ruime omgeving. Via de procedure ‘complexe projecten’ wordt gezocht naar oplossingen op de lange termijn. De verkenningsfase werd ondertussen afgerond en leidde in juli 2021 tot een startbeslissing van de Vlaamse Regering: een heldere probleemstelling met duidelijke project- en procesdoelstellingen. Een samenvatting van de verkenningsfase vind je via deze video

Onderzoeksfase: op zoek naar de verschillende mogelijkheden

Het nieuwe studieteam dat, samen met De Werkvennootschap, de studie uitvoert startte begin februari 2022 met de tweede fase van de procedure: de onderzoeksfase.

Het doel is om de beste oplossing te filteren uit een brede waaier aan mogelijkheden. Samen met jou en alle betrokkenen gaan we de verschillende mogelijke alternatieven op een geïntegreerde manier onderzoeken en afwegen.