Startbeslissing

De startbeslissing van de Vlaamse Regering geeft groen licht om het complex project Viaduct Gentbrugge verder te onderzoeken. Deze beslissing werd genomen op basis van de verzamelde info in de verkenningsronde.

Wat zijn de uitgangspunten van de startbeslissing?

  • Een grote betrokkenheid van alle actoren tijdens de loop van het proces
  • Transparante en open communicatie;
  • Een participatief proces, waarbij de ideeën en de kennis van de actoren zo vroeg mogelijk in het proces worden meegenomen.

Wat staat er precies in de startbeslissing?

De Vlaamse Regering beslist:

  1. haar goedkeuring te hechten aan de startbeslissing van het complex project ‘viaduct Gentbrugge’ in de zin van het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten;
  2. haar goedkeuring te hechten aan de bijgevoegde Procesnota Complex Project Viaduct Gentbrugge;
  3. de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken en de Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme te gelasten met de uitvoering van voornoemde startbeslissing;
  4. de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen aan te duiden als procesbegeleider.

Wat gebeurt er verder?

De eerste stap in het onderzoek naar de verschillende alternatieve oplossingen voor de doelstellingen van het complex project en de scope van het geïntegreerd onderzoek (incl. MER) beschrijven in een ‘alternatievenonderzoeksnota’. Na verwerking van de inspraak kan het geïntegreerd onderzoek van start gaan. De onderzoeksfase wordt afgerond met een voorkeursbesluit, dat motiveert welk alternatief gekozen wordt. Er wordt een adviesronde en een openbaar onderzoek georganiseerd over het voorkeursbesluit. In de daaropvolgende uitwerkingsfase worden verschillende projectbesluiten opgemaakt, die tegelijk de herbestemmingen vastleggen evenals de noodzakelijke vergunningen, machtigingen en toelatingen om de werken te kunnen starten.

Lees hier de volledige nota van de Vlaamse Regering met de goedkeuring van de startbeslissing van het complex project ‘Viaduct Gentbrugge’.