Startmoment

Brede groep aan belanghebbenden

Het startmoment werd een kennismaking met een diverse groep aan belanghebbenden die zich reeds actief toonden rond de langetermijnvisie voor het viaduct Gentbrugge. We ontmoetten actieve burgerbewegingen, thematische experten, lokale en bovenlokale administraties en politieke belanghebbenden.

Verloop van het overleg

We startten met een toelichting van de opdracht van de Verkenningsfase namelijk, het formuleren van een probleemstelling, projectdoelstellingen en samenwerkingsstructuur voor het Complex Project Viaduct Gentbrugge.

Het startmoment was ook een kennismaking met de opdrachtgevers (De Werkvennootschap en het Departement Omgeving) en het studieteam. Zij lichtten de drie grote stappen van hun onderzoeksaanpak toe: Potentiescan, Verkenningsscenario’s en Verificatie. En toonden hun werkwijze vanuit drie thema’s (ruimte en leefbaarheid, mobiliteit en infrastructuur, proces en belanghebbenden) en drie schalen (EU/gewest, regio, wijk).

Daarna was het aan de belanghebbenden om hun kennis en expertise over de (lokale) context te delen met het studieteam. Vanuit deze kennisuitwisseling ontstonden de eerste aanknopingspunten voor de verdere analyse.

Meer informatie over de werkwijze vindt u hier.

Hoe gaan we verder?

Op basis van de verzamelde kennis en inzichten van het startmoment, selecteert het studieteam een twintigtal partijen voor een bilateraal gesprek om de context en het gewenste proces in de diepte te kunnen bespreken.