Fietser aan het viaduct

Via video

via Karolien

In mei 2019 nam de Vlaamse Regering de beslissing om op zoek te gaan naar een toekomstvisie voor het viaduct en de ruime omgeving. Ze koos voor de procedure Complexe Projecten die onder andere inzet op een intensieve samenwerking met verschillende belanghebbenden.

In de eerste fase, de verkenningsfase, leidde dit tot een heldere probleemstelling, project- en procesdoelstellingen, en een samenwerkingsstructuur voor een mogelijk vervolg.

Via de video krijgt u een samenvatting van het werk dat in de eerste fase werd verricht door de opdrachtgevers, het studieteam en de verschillende belanghebbenden die mee rond de tafel gingen zitten.