Publieke inspraak op de alternatievenonderzoeksnota het Complex Project Viaduct Gentbrugge afgerond: Reacties worden verwerkt

Gent, 23/05/2024

De publieke inspraakperiode voor het Complex Project Viaduct Gentbrugge is succesvol afgerond. Tussen 04 maart 2024 en 4 april 2024 kregen bewoners en belanghebbenden uit onder meer Gent, Merelbeke, Melle, Destelbergen en Laarne de gelegenheid om feedback te geven op de ‘Alternatievenonderzoeksnota’ van het Complex project Viaduct Gentbrugge.

De inspraak van eenieder werd goed ontvangen. Er zijn talrijke reacties binnengekomen, die momenteel zorgvuldig worden gelezen, geïnterpreteerd en verwerkt door het projectteam. Het team neemt hier de nodige tijd voor en gaat op een gestructureerde wijze om met de verschillende types van inspraak die zijn ontvangen.

De bewoners van de respectievelijke gemeenten Gent, Merelbeke-Melle, Destelbergen en Laarne kregen elk een uitgebreid infomoment aangeboden, in totaal vier infomomenten. Tijdens deze bijeenkomsten stond het studieteam paraat om de Alternatievenonderzoeksnota meer in detail toe te lichten. Dit gebeurde aan de hand van een video met algemene context, infopanelen over het gehele traject en meer specifiek voorbeelden van uitgewerkte scenario’s. Bovendien stond het team klaar om vragen van burgers te beantwoorden en bezorgdheden te capteren. In totaal kwamen gemiddeld 150 bewoners per infomoment langs.

In de Alternatievenonderzoeksnota heeft het projectteam verschillende scenario’s in kaart gebracht, in totaal een twintigtal. Het doel van de infomomenten was om te achterhalen of het projectteam mogelijke scenario’s over het hoofd had gezien en om eventuele bijkomende informatie te verzamelen over het projectgebied. In een volgende fase, het geïntegreerd onderzoek, zal het onderzoeksteam samen met betrokken actoren, stakeholders en burgers deze scenario’s afwegen ten opzichte van elkaar. Dit zal gebeuren aan de hand van een wegingskader dat opgesteld wordt op basis van de algemeen geldende ambities die in de ambitiefase werden vastgelegd.

De volgende stap in het proces omvat de opmaak van een overwegingsdocument. In dit document worden de ontvangen adviezen en reacties uit de publieke raadpleging van de AON gebundeld en wordt aangegeven op welke manier hiermee wordt omgegaan. Op basis van de overwegingsnota wordt een geactualiseerde alternatievenonderzoeksnota opgemaakt.

Wij streven ernaar om de overwegingsnota samen met de geactualiseerde alternatievenonderzoeksnota en de richtlijnen van het Team omgevingseffecten van Departement Omgeving tegen het najaar van 2024 publiek beschikbaar te maken op onze vernieuwde website. Daarbij zal actief gecommuniceerd worden zodra deze online staan.
Wij danken alvast alle deelnemers voor hun waardevolle bijdragen en betrokkenheid op de alternatievenonderzoeksnota van het Complex Project Viaduct Gentbrugge. Samen werken we aan een duurzame toekomst voor onze regio.

Voor meer informatie en updates over het project kunt u terecht op onze website viadewebsite.be of kunt u contact met ons opnemen via info@viaductgentbrugge.be