Complex Project Viaduct Gentbrugge

De renovatiewerken aan het viaduct Gentbrugge zorgen voor een veilig viaduct de komende jaren. De Vlaamse overheid kijkt ook naar de lange termijn. Onder de procedure Complexe Projecten gaat ze op zoek naar een toekomstscenario voor het viaduct. Hierna vindt u meer informatie over het onderzoek, wie hierbij betrokken is, wanneer u resultaten kan verwachten en hoe u op de hoogte kan blijven.

Meer informatie over de Cocreatieweek

viaduct Gentbrugge

Wat is de procedure Complexe Projecten?

De procedure Complexe Projecten is een methode van de Vlaamse overheid om complexe infrastructuurprojecten te onderzoeken en eventueel uit te voeren. De doelstelling van de procedure is om projecten efficiënter en kwaliteitsvoller te organiseren. Dit vraagt meer dan enkel het oplossen van de verkeers- en bereikbaarheidsproblematiek. Het gaat het ook over de leefkwaliteit, de omgeving en de economie.

Lees meer over de procedure Complexe Projecten

De Verkenningsfase

In de Verkenningsfase gebeurt een grondige analyse van het probleem, het gebied en de belanghebbenden. De verworven kennis bereidt twee documenten voor, de startbeslissing en de procesnota.

De procesnota gaat in op de vraag welke partners nodig zijn om het project te kunnen realiseren en hoe deze best te betrekken zijn. Het is een dynamisch document dat in de loop van het proces regelmatig geactualiseerd wordt op basis van nieuwe inzichten of een gewijzigde omgevingscontext. De startbeslissing beschrijft het engagement van de Vlaamse overheid om samen te werken met verschillende partners in dit project. Onder andere door het helder formuleren van de probleemstelling en het omschrijven van projectdoelstellingen. De procesnota en startbeslissing zijn juridisch niet bindend maar geven wel een engagement aan.

Het nemen van de startbeslissing door de Vlaamse overheid betekent, zoals de naam aangeeft, de echte start van het proces. Het is mogelijk dat de Vlaamse overheid op basis van de inzichten uit de Verkenningsfase besluit om geen startbeslissing te nemen. In dat geval zal er geen Onderzoeksfase volgen.

De afronding van de Verkenningsfase is voorzien voor december 2020.

Waar staan we nu?

De procedure Complexe Projecten bestaat uit vier fases:

de verkenningsfase:
projectdefinitie en procesaanpak scherpstellen

de onderzoeksfase:
de beste oplossing zoeken

de uitwerkingsfase:
bepalen hoe het project uitgevoerd zal worden

de uitvoeringsfase:
de werken zo efficiënt mogelijk laten verlopen

De fases zijn gescheiden door drie beslismomenten:

de startbeslissing

de voorkeursbesluiten

het projectbesluit

In januari 2020 is de Verkenningsfase opgestart. Deze duurt 1 jaar.

Kaart Gentbrugge

Wie is hierbij betrokken?

De Werkvennootschap kreeg de opdracht van de Vlaamse overheid om samen met het Departement Omgeving de Verkenningsfase te coördineren.

Dit gebeurt in samenwerking met een studieteam dat verschillende expertises bundelt: ingenieurs, stedenbouwkundigen, mobiliteitsexperten, leefbaarheidsexperten, procesbegeleiders en communicatie-experten.

Daarnaast zijn ook de belanghebbenden zeer belangrijk. Zo zijn vanaf het begin de besturen van de stad Gent en de omliggende gemeenten Melle, Merelbeke en Destelbergen nauw betrokken, alsook lokale en bovenlokale administraties, experten, middenveldorganisaties en burgerbewegingen. De groep van betrokken belanghebbenden groeit in de Verkenningsfase voortdurend aan.

“Een gedragen project kan pas ontstaan als er gedeelde inzichten zijn. Het is daarom van belang in dit proces om zowel professionele als niet-professionele belanghebbenden samen rond de tafel te krijgen. Hier kan de nodige knowhow uitgewisseld worden, die het proces op een onderbouwde manier kan sturen.”

- Via Matthias Blondia, Stad Gent (16 juni, 2020, ambtelijk forum)
“Het proces van het Complex Project Viaduct Gentbrugge neemt iedereen met bekommernissen mee in bad: ook de gemeente Destelbergen werd aanhoord en kon mee debatteren op de verschillende fora.”

- Via Elsie Sierens (19 juni, 2020, politiek forum)

In de Verkenningsfase werken we aan een heldere probleemstelling, projectdoelstellingen en een manier van samenwerken. We doen dit door op zoek te gaan naar antwoorden op verschillende onderzoeksvragen:

Hoe kunnen belanghebbenden op een actieve en diverse manier een plaats krijgen in het proces?
Proces en belanghebbenden
Hoe wordt het Complex Project een positief project voor Gent én de omliggende gemeenten?
Ruimte en leefbaarheid
Hoe kunnen we samen een project maken met overheden, experten en burgers?
Proces en belanghebbenden
Welke projecten zijn lopende en kunnen samen bijdragen aan een gedeelde regionale visie?
Ruimte en leefbaarheid
Welke vervoersstromen maken vandaag gebruik van het viaduct en zijn er alternatieven voor de wijk, de regio en Vlaanderen?
Mobiliteit en infrastructuur
Welke samenwerking-structuur is nodig om de wijken, de regio en Vlaanderen te betrekken?
Proces en belanghebbenden
Welke ingrepen kunnen op langere termijn de leefbaarheid van de omgeving rond de E17 verbeteren?
Ruimte en leefbaarheid
Hoe zal de transitie in mobiliteit op lange termijn impact hebben op onze internationale weginfrastructuur?
Mobiliteit en infrastructuur
Welke invloed hebben de aanpassingen op de verkeersknopen in de directe omgeving?
Mobiliteit en infrastructuur
Hoe kan dit project zorgen voor betere wijken?
Ruimte en leefbaarheid

In de Verkenningsfase werken we aan een heldere probleemstelling, projectdoelstellingen en een manier van samenwerken. We doen dit door op zoek te gaan naar antwoorden op verschillende onderzoeksvragen:

Hoe kunnen belanghebbenden op een actieve en diverse manier een plaats krijgen in het proces?
Proces en belanghebbenden
Hoe wordt het Complex Project een positief project voor Gent én de omliggende gemeenten?
Ruimte en leefbaarheid
Hoe kunnen we samen een project maken met overheden, experten en burgers?
Proces en belanghebbenden
Welke projecten zijn lopende en kunnen samen bijdragen aan een gedeelde regionale visie?
Ruimte en leefbaarheid
Welke vervoersstromen maken vandaag gebruik van het viaduct en zijn er alternatieven voor de wijk, de regio en Vlaanderen?
Mobiliteit en infrastructuur
Welke samenwerking-structuur is nodig om de wijken, de regio en Vlaanderen te betrekken?
Proces en belanghebbenden
Welke ingrepen kunnen op langere termijn de leefbaarheid van de omgeving rond de E17 verbeteren?
Ruimte en leefbaarheid
Hoe zal de transitie in mobiliteit op lange termijn impact hebben op onze internationale weginfrastructuur?
Mobiliteit en infrastructuur
Welke invloed hebben de aanpassingen op de verkeersknopen in de directe omgeving?
Mobiliteit en infrastructuur
Hoe kan dit project zorgen voor betere wijken?
Ruimte en leefbaarheid


Via Guy
via Guy
Via Dieter
via Dieter
Via Karolien
via Karolien
Via Frank
via Frank
Via Kim
via Kim
Via Marijn
via Kim
Via Marijn
via Kim

We houden u graag op de hoogte van het Complex Project Viaduct Gentbrugge Hieronder vindt u de mogelijkheden om met ons in contact te blijven!

Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het ons weten via info@viaductgentbrugge.be