Belanghebbenden verzamelen zich rond de kaart.

Potentiekaart

via Dieter

We brachten de belangrijkste vragen en potenties van het gebied in kaart als een interactieve spelvorm. De illustratieve kaart reikt een nieuwe manier aan om naar het gebied te kijken.

Op de kaart komen verschillende aspecten van het project samen:
(1) drie schaalniveaus van het project in het fluogeel: gewest, regio, wijk;
(2) onderzoeksvragen in drie clusters: roze voor mobiliteit en infrastructuur, lichtgroen voor ruimte en levenskwaliteit, en lichtpaars voor proces en stakeholders;
(3) rondom loopt een tijdslijn van 1970 (bouw viaduct) tot 2050;
(4) en op de centrale kaart komt de informatie uit de potentiescan van het gebied samen. Verschillende subthema’s komen aan bod waaronder: landschap, open ruimte, leefbaarheid, mobiliteit, biodiversiteit en hinder. Bovenop de basislaag duikt een ander informatieniveau op in 3D, met name bestaande ori├źntatiepunten en toekomstige projecten. Ook de burgerbewegingen zijn aangeduid.

Zoom van de geïllustreerde kaart waarop de verschillende aspecten van de weergave zichtbaar zijn.

De kaart wordt geleidelijk aangevuld met een toolbox, die we gebruiken om te communiceren met de deelnemers in dialoog- en cocreatiesessies. De toolbox is samengesteld uit ronde pionnen (de bouwstenen) en betekenisvolle plekken voor het project in maquette.

Afbeelding van de pionnen of bouwstenen.