Thematische insteken

via Guy

We bundelen de voornaamste inzichten en vragen die we tijdens de ViaCocreatieweek (18 tot 23 oktober) verzamelden per thematische insteek.

Deze inzichten kwamen boven in de verschillende momenten van de ViaCocreatieweek, van de Kick-Off en het ViaCafé voor een breder publiek, het belanghebbendenoverleg met de groep van betrokken belanghebbenden, als de expertensessies en workshops met een gevarieerde groep van deelnemers.

We werken met de volgende thematische insteken:

1 | Mobiliteit en infrastructuur
2 | Landschap
3 | Leefbaarheid
4 | Proces
5 | Economie