3 thema’s en 3 schalen

via Karolien

De procedure Complexe Projecten wil verder kijken dan de infrastructuur of het mobiliteitssysteem waarvan het viaduct deel uitmaakt. Voor het plan van aanpak kozen we daarom voor een benadering vanuit drie thema’s, met elk nog eens enkele subthema’s.


1. Mobiliteit en infrastructuur
a. Stromen
b. Netwerken
c. Infrastructuur2. Ruimte en leefbaarheid
a. Leefkwaliteit
b. Stadsontwikkeling
c. Open Ruimte


3. Proces en belanghebbenden
a. Belanghebbenden
b. Samenwerking
c. Visievorming
d. Agenda-ontwikkeling

We onderzoeken de drie thema’s op een geïntegreerde manier. Dit wil zeggen dat we bekijken hoe ze zich tot elkaar verhouden. We onderzoeken bijvoorbeeld hoe de verkeersinfrastructuur de ruimte rondom beïnvloedt. We doen dit bovendien op verschillende schaalniveaus.

  1. Gewestelijke schaal (tot Europese schaal)
  2. Regionale schaal
  3. Lokale schaal of de schaal van de wijk

Om de benadering vanuit drie thema’s en drie schalen in de praktijk te brengen, maken we gebruik van een onderzoeksmatrix. Alle informatie die we tijdens de Verkenningsfase verzamelen, krijgt hierin een plek.