Illustratie digitale sessie

ViaExpertise

via Karolien

De Verkenningsfase van een Complex Project heeft als doel inzichten te verzamelen over de probleemstelling, de projectdoelstellingen en de samenwerkingsstructuur. Dit doen we op verschillende manieren. Zo werkt het studieteam op een grondige verkenning van de omgeving. Daarnaast vindt er regelmatig dialoog plaats met belanghebbenden om ook hun ervaringen en kennis te integreren in het studiemateriaal. Tot slot, probeert het studieteam studiemateriaal zoveel mogelijk te verrijken met de relevante expertise.

Tijdens de ViaCocreatieweek lieten we vier middagen experten aan het woord rond een specifiek thema, met relevantie voor het Complex Project Viaduct Gentbrugge. Herbekijk hier de ViaExpertise sessies hier!

Na elke ViaExpertise vond een workshop plaats waarin we met de aangereikte kennis aan de slag gingen en toepasten op de context van het Complex Project. Lees hier welke inzichten we tijdens de ViaLabo’s verzamelden.

Infrastructuur in brede zin

19 oktober | Snelwegontwerp en Tunnels

 • Bart Logist (Studieteam Complex Project Gentbrugge): Welke elementen zijn er belangrijk bij snelwegontwerp en wat zijn de kenmerken van een goede snelweg.
 • Karin B├Ąppler (Herrenknecht): Een pionier in boortunnels geeft een toelichting over hoe Herrenknecht tunnels realiseert.
 • Gunther Pauwels (Sweco) Welke technische vraagstukken komen er bij tunnelontwerp kijken.

Bekijk hieronder de opname van ViaExpertise #1

Leefbaarheid en bereikbaarheid

20 oktober | Klimaatrobuust landschap, polycentrische stadsregio’s en infrastructuur en landschap

 • Julie Mabilde (Team Vlaams Bouwmeester) over klimaatrobuust landschap
 • Professor Joost Fransen over polycentrische stadsregio’s.
 • Hank Van Tilborg ( H+N+S) over de waardevolle combinatie van infrastructuur en landschap

Bekijk hieronder de opname van ViaExpertise #2

Economische en sociale duurzaamheid

21 oktober | Financiering, terugverdienmodellen, kosten en baten

 • Wouter Everaert (Participatie Maatschappij Vlaanderen) over financiering voor Complexe Projecten.
 • Griet De Ceuster (Transport & Mobility Leuven) over mogelijkheden van terugverdienmodellen bij infrastructuur.
 • Johan Gauderis (Rebel) over de wijze waarop we in de Verkenningsfase de kosten en baten zullen evalueren.

Procesaanpak

22 oktober | participatie, langetermijndenken, de rol van burgers

 • Marcel Lijnen en Mieke Bex (Complex Project Noord-Zuid Limburg)
 • Professor Liesbeth Huybrechts
 • Professor Wouter Van Dooren over beleidsparticipatie, traject Over de Ring in Antwerpen, de rol van burgers, overheden, experten