via de huisstijl

via Karolien

Aan de start van het Complex Project Viaduct Gentbrugge maakten we een huisstijl die het proces visueel zal begeleiden. We kozen een naam met bijhorend merkbeeld, een kleurenpallet en lettertypes die passen bij het DNA van een Verkenningsfase. Hieronder kan je lezen hoe de huisstijl is opgebouwd en uitgevoerd.

De betekenis van de naam ‘via’

De naam ‘via’ toont de dynamiek van de Verkenningsfase. We engageren, binden, schakelen, koppelen, combineren. We onderzoeken, treffen en exploreren. We verkennen én verbinden. En vooral het gaat over meer dan het viaduct.

Een dynamisch concept

Momenteel liggen alle pistes nog open, de kaarten zijn nog niet geschud. Dit vereist een huisstijl die neutraliteit en openheid uitstraalt. Door het logo op een dynamische manier te gebruiken, tonen we de variatie aan thema’s, mensen, stappen, vragen, … die deel zijn van de Verkenningsfase.

Het dynamisch concept maakt het ook mogelijk om de verbinding te maken met de meningen van de verschillende belanghebbenden, en om de verschillende stappen binnen de Verkenningsfase te verduidelijken.

Ook de opdrachtgevers en het studieteam beschikken over hun eigen signatuur.

Kleurenpallet

Om associaties met kleuren te vermijden legden we een breed kleurenpallet vast. Ditzelfde kleurenpallet gebruikt het studieteam voor de verschillende plannen, kaarten, illustraties en communicatieproducten. We kozen voor een zacht kleurenpallet met een aantal felle kleuren om de zichtbaarheid te versterken wanneer we extern communiceren.

Illustraties

Gezien de complexiteit van het project werken we zoveel mogelijk met kaartmateriaal en illustraties. We gebruiken ze om de ideeën of denkpistes te verduidelijken. Wil je meer weten over de opbouw van de potentiekaart? Klik hier!

Een aantal voorbeelden

We blijven doorgaan! Dat kan je zien aan een aantal brochures en boeken die we al uitwerkten.

De potentiescan kan je hier bekijken en downloaden.

Het boekje ‘via zomerse inspiratie’ kan je hier bekijken en downloaden.